Základní organizace ČSV Nechanice
  Raabova 110
  503 15   Nechanice
 
  IČ: 62691775
 VČELIN - VČELařská INzerc
 Aktuality
Rozšíření a obnova úlů Rozšíření a obnova úlů

Děkujeme za podporu Královehradeckému kraji v projektu číslo 22ZPD06-0003 určenému na rozšíření a obnovu úlů.


Včelařský bál

Dobrý den, rádi bychom Vám jménem VČELAŘSKÉHO SPOLKU nabídli kulturní akci. Jedná se o včelařský bál se vším, co k tomu patří (živá hudba, tombola). Večerem nás bude provázet moderátor Václav Kopta. Akce se koná 6.ledna 2024 od 19:00 hod v Praze. Zobrazit více...


Konference SRŠEŇ ASIJSKÁ

Konference se uskuteční dne 23.2.2023 v Praze v prostorách Statní veterinární správy ČR. Účast zdarma po registraci zde https://www.psnv.cz/clanek/oznameni/driv-nez-bude-pozde-srsen-asijska/ BEZ REGISTRACE SE NEDÁ KONFERNECE ÚĆASTNIT Zobrazit více...


Zájezd na včelařskou výstavu Apimell, konanou v Italské Piacenze

Přibližná cena zájezdu 7400 Kč. Přihláška na zájezd zde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScooWfQVdzPHHblpIi5eS_PAJ7_eU-pAi0Jy7OgyJW8AvMMQQ/viewform Zájezd organizuje: radek.hykl@psnv.cz


ZO ČSV Pěčín Vás zve na přednášky

OO ČSV Rychnov nad Kněžnou pořádá přednášky: 4.2.2023 - od 9,00 hod – MVDr. Jiří Teplý – Nemoci včel 4.3.2023- od 9,00 hod – Ing. Petr Ženčica – Ošetřování včelstev. Přednášky se uskuteční v Kulturním domě Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.


Upozornění na změnu veterinárního zákonaUpozornění na změnu veterinárního zákona

V částce č.113/2022 Sb.vyšla 31.8.2022 novela veterinárního zákona č.246/2022 o veterinární péči. Novela se týká i včelařství.Došlo ke zrušení povinnosti chovatele neprodleně hlásit úhyn včel na stanovišti přesahující 25 % stavu KSV. Více na odkazu Zobrazit více...


Pozvánka na přednášku - Téma přednášky Zdraví včel a chov matek. Pozvánka na přednášku  - Téma přednášky Zdraví včel a chov matek.

Vážené kolegyně a kolegové, tímto zvu vaše členy na přednášku, kterou pořádá OO ČSV Náchod, z.s.dne 25. 2. 2022 od 17. 00 hod. ve Velkém Poříčí – v restauraci Sokolovna. Lektorem přednášky bude MVDr. Martin Kamler.


Včelí hladovění / TV pořadVčelí hladovění / TV pořad

Agresivní konvenční hospodaření s sebou přináší nedostatek pylu a nektaru v plodinách a s ním související úbytek včel v krajině Zobrazit více...


Český med: Brutální zdražení!Český med: Brutální zdražení!

Stávající uplakané počasí se všem nezavděčí. Zatímco zemědělci nad příznivými srážkami jásají, včelaři si zoufají nad ztrátami medu. Zatímco loni se dal med koupit zhruba za 180 korun, kvůli jeho nedostatku letos za kilo zaplatíme možná až 260 Kč! Te Zobrazit více...


Kvůli nestálému počasí je méně meduKvůli nestálému počasí je méně medu

Nejprve sucho a pak deštivé počasí nepřálo příliš včelám a včelařům. Na některých místech proto včelaři mají menší snůšku jarního medu než v loňském roce, kdy je pro změnu trápilo jen sucho. Se zdražováním medu včelaři ale zatím nepočítají. Zobrazit více...


Plošné kolapsy včelstev Plošné kolapsy včelstev

Plošné kolapsy včelstev 2019/2020 jako reakce na těžké lidské zásahy do včelí evoluce v uplynulé době Zobrazit více...


Úhyny včelstev a cena meduÚhyny včelstev a cena medu

Špatné počasí i úhyny včelstev. Český med letos zdraží v průměru o deset korun za kilogram Zobrazit více...


Video z akce Medové slavnosti 2019

Video z akce Medové slavnosti 2019 Zobrazit více...


Chov čmeláků Chov čmeláků

Více informací o chovu čmeláku najdete na stránkách: www.cmelaci.cz www.chov-cmelaku.cz www.ceskycmelak.cz www.zelenadomacnost.com www.vcelkysamotarky.cz  Zobrazit více...


EU zakáže pesticidy nebezpečné pro včely. Česko nesouhlasí, obává se zEU zakáže pesticidy nebezpečné pro včely. Česko nesouhlasí, obává se z

Tři neonikotinoidní pesticidy, které jsou pro včely toxické, budou do konce roku v EU zcela zakázány, shodly se členské státy. Příspěvek zaslat přítel Pavel Tichý  Zobrazit více...

 Facebook

Z HISTORIE A ČINNOSTI NECHANICKÝCH VČELAŘŮ

Základní organizace Českého svazu včelařů Nechanice patří mezi přední v okrese Hradec Králové. Čítá přes sedm desítek členů nejen z města, ale i okolí, kteří se starají o 740 včelstev. Svému postavení vděčí Nechaničtí včelaři za trvalou a všestrannou aktivitu posledních let, zejména pak díky dosahovaným úspěchům v léčení včelstev.
Nemalou zásluhu na dobrých výsledcích organizace má její šestičlenný výbor v čele s předsedou RNDr. Alešem Macelou CSc. Dva další členové za stupují sdružení v okresním výboru a Jiří Ludvík je členem Ústředního výboru Svazu včelařů a zároveň působí v redakční radě odborného časopisu Včelařství. Nechanické včelařství má bohatou historii.  
Spolek byl založen 9. prosince 1888 a sdružoval též ovocnáře, kteří měli tehdy s včelařstvím mnoho společného. Vedli jej přední a vážení občané města, mj. i JUDr. Josef Štolba, notář a spisovatel. Čestným předsedou byl hrabě Jan Harrach. Kromě chovu včelstev vysazovali členové v hojné míře medonosné stromy a keře, založili v místech, kde nyní stojí nemocnice, ovocnářskou školku a své výpěstky prodávali do širokého okolí. Již dva roky po založení bylo ve spolku evidováno 90 členů, včetně přespolních, což představovalo páté místo v početnosti členské základny a sedmnácté místo jako nejstarší v Čechách. Dokonce v Hradci Králové a Novém Bydžově byly včelařské korporace založeny později. 
Významnými mezníky v životě spolku byla kulatá jubilea. Například při desátém výročí bylo uspořádáno včelařsko-ovocnářské setkání za účasti čelních představitelů českého včelařství. Neméně významné bylo 40. výročí v roce 1928. Horší to bylo s oslavou 50. výročí, které se pro pohnuté politické události v našem státě roku 1938 neuskutečnilo. Částska připravovaná na oslavy byla věnována fondu na obranu republiky k budování pohraničních opevnění. Také včelařský den v tomto roce byl těsně před konáním odvolán, vzhledem k vyhlášené mobilizaci armády. 
Při 90. výročí byla ve Starých Nechanicích uspořádána výstava, při které bylo vyznamenáno několik členů za dlouholetou úspěšnou činnost. V době stých oslav čítala organizace 92 členů, rekrutujících se z osmnácti obcí Nechanicka. V té době začal také tehdejší předseda Antonín Hamák shromažďovat staré úly a další historické včelařské pomůcky. Sbírka se stala základem včelařského skansenu, který byl později předán darem vznikajícímu muzeu včelařství v Roudnici nad Labem. Mezi významné současné aktivity patří každoročně pořádaný okresní Včelařský den. Sedmnáctý a letošní dvacátý ročník se uskutečnily v zajímavém prostředí u pojízdného včelínu dr. Macely v lese Obora nedaleko zámku Hrádek. Jubilejní setkání mělo jako hlavní bod programu vysoce kvalifikovanou odbornou přednášku MUDr. Karla Hubače o významu včelích produktů pro lidské zdraví. Další účastníci referovali o zahraničních zkušenostech a spolupráci s tamními včelaři. Zároveň varovali před nebezpečím dovozu včelstev z cizích zemí, vzhledem k možnosti zavlečení dalších včelích chorob. V diskusi byly probírány aktuální otázky cenové politiky a kvality českého medu oproti lacinému importu z Číny a Argentiny, novémetody chovu včel v tzv. nízkostávkových úlech, kočování včelsteva mnohé další problémy. K výměně praktických zkušeností posloužily i stánky se včelařskými pomůckami a náčiním, prodej oplozených i neoplozených včelích matek a hlavně základních produktů  medu a medoviny.Na 150 přítomných členů a rodinných příslušníků si pochvalovalo přátelskou atmosféru podporovanou ochutnávkami čtyř druhů kvalitní medoviny (údajně se jí vypilo 70 litrů). Les Obora posloužil jako bezplatný přednáškový a diskusní prostor bez režijních a provozních poplatků. Posloužil dobré věci a ukázal, že užitečné akce lze uspořádat nejen skromně, ale i úspěšně.Tak také hodnotil setkání předseda okresního výboru Karel Pitaš. Publikovaný snímek je jednou z dalších úspěšných forem práce nechanické organizace. Zachycuje průběh výjezdního zasedání členské základny, které se koná vždy u jednoho z včelařů. To letošní se uskutečnilo 7. srpna na Hrádku v sousedství kostela sv. Jiří u Jarosla va Tesaře .
Posláním těchto výjezdních členských schůzí je především výměna zkušeností s praktickými ukázkami chovu včelstev hostitele.

Zpracováno podle podkladů kronikáře ZO Pavla Vachka

Stránky VČELIN (VČELařská INzerce) slouží bezplatné inzerci se včelařskou tematikou.