Základní organizace ČSV Nechanice
  Raabova 110
  503 15   Nechanice
 
  IČ: 62691775
 VČELIN - VČELařská INzerc
 Aktuality
08.07.2019   Video z akce Medové slavnosti 2019 - Video z akce Medové slavnosti 2019
 
Chov čmeláků 03.12.2018   Chov čmeláků - Více informací o chovu čmeláku najdete na stránkách: www.cmelaci.cz www.chov-cmelaku.cz www.ceskycmelak.cz www.zelenadomacnost.com www.vcelkysamotarky.cz
 
EU zakáže pesticidy nebezpečné pro včely. Česko nesouhlasí, obává se z08.05.2018   EU zakáže pesticidy nebezpečné pro včely. Česko nesouhlasí, obává se z - Tři neonikotinoidní pesticidy, které jsou pro včely toxické, budou do konce roku v EU zcela zakázány, shodly se členské státy. Příspěvek zaslat přítel Pavel Tichý
 
25.02.2018   Bio včelaři a pesticidy - Dokument z Německa jak bio včelaři bojují s pesticidy
 
Včelí úl do obýváku? Šikovná a praktická konstrukce umožňuje snadnou i25.02.2018   Včelí úl do obýváku? Šikovná a praktická konstrukce umožňuje snadnou i - Ul je složený do tvaru hexagonu a ze 4 stran lze navázat dalším hexagonem. Mezi jednotlivými úly se nachází filtry a přitahují se k sobě magneticky.
 
06.12.2017   Proběhlo zasedání Republikového výboru ČSV - 25. a 26.11.2017 proběhlo jednání RV ČSV. Důležitým a jediným bodem odpoledního sobotního jednání byla situace ve společnosti Včelpo, spol. s r.o. RV schválil po dlouhé diskuzi jeho prodej.
 
28.04.2015   Dýchání včelího vzduchu - Přítel Pavel Tichý doporučuje podívat se na zajímavý odkaz týkající se bio včelařství, včelí muzeum, apiterapie (dýchání včelího vzduchu), zpracování dřeva
 
19.04.2015   Výroba izolovaných úlů - Přítel Peter Beran doporučuje podívat se na zajímavý odkaz týkající se výroby izolovaných úlů.
 
08.04.2015   Zajímavá videa o včelaření v Japonsku Německu a Polsku - Přítel Pavel Tichý doporučuje podívat se na zajímavá videa na youtube https://www.youtube.com/watch?v=-8WQxa_JaBE https://www.youtube.com/watch?v=0GWB4Deche0 https://www.youtube.com/watch?v=NkyKqHbQiZw
 Facebook

Z HISTORIE A ČINNOSTI NECHANICKÝCH VČELAŘŮ

Základní organizace Českého svazu včelařů Nechanice patří mezi přední v okrese Hradec Králové. Čítá přes sedm desítek členů nejen z města, ale i okolí, kteří se starají o 740 včelstev. Svému postavení vděčí Nechaničtí včelaři za trvalou a všestrannou aktivitu posledních let, zejména pak díky dosahovaným úspěchům v léčení včelstev.
Nemalou zásluhu na dobrých výsledcích organizace má její šestičlenný výbor v čele s předsedou RNDr. Alešem Macelou CSc. Dva další členové za stupují sdružení v okresním výboru a Jiří Ludvík je členem Ústředního výboru Svazu včelařů a zároveň působí v redakční radě odborného časopisu Včelařství. Nechanické včelařství má bohatou historii.  
Spolek byl založen 9. prosince 1888 a sdružoval též ovocnáře, kteří měli tehdy s včelařstvím mnoho společného. Vedli jej přední a vážení občané města, mj. i JUDr. Josef Štolba, notář a spisovatel. Čestným předsedou byl hrabě Jan Harrach. Kromě chovu včelstev vysazovali členové v hojné míře medonosné stromy a keře, založili v místech, kde nyní stojí nemocnice, ovocnářskou školku a své výpěstky prodávali do širokého okolí. Již dva roky po založení bylo ve spolku evidováno 90 členů, včetně přespolních, což představovalo páté místo v početnosti členské základny a sedmnácté místo jako nejstarší v Čechách. Dokonce v Hradci Králové a Novém Bydžově byly včelařské korporace založeny později. 
Významnými mezníky v životě spolku byla kulatá jubilea. Například při desátém výročí bylo uspořádáno včelařsko-ovocnářské setkání za účasti čelních představitelů českého včelařství. Neméně významné bylo 40. výročí v roce 1928. Horší to bylo s oslavou 50. výročí, které se pro pohnuté politické události v našem státě roku 1938 neuskutečnilo. Částska připravovaná na oslavy byla věnována fondu na obranu republiky k budování pohraničních opevnění. Také včelařský den v tomto roce byl těsně před konáním odvolán, vzhledem k vyhlášené mobilizaci armády. 
Při 90. výročí byla ve Starých Nechanicích uspořádána výstava, při které bylo vyznamenáno několik členů za dlouholetou úspěšnou činnost. V době stých oslav čítala organizace 92 členů, rekrutujících se z osmnácti obcí Nechanicka. V té době začal také tehdejší předseda Antonín Hamák shromažďovat staré úly a další historické včelařské pomůcky. Sbírka se stala základem včelařského skansenu, který byl později předán darem vznikajícímu muzeu včelařství v Roudnici nad Labem. Mezi významné současné aktivity patří každoročně pořádaný okresní Včelařský den. Sedmnáctý a letošní dvacátý ročník se uskutečnily v zajímavém prostředí u pojízdného včelínu dr. Macely v lese Obora nedaleko zámku Hrádek. Jubilejní setkání mělo jako hlavní bod programu vysoce kvalifikovanou odbornou přednášku MUDr. Karla Hubače o významu včelích produktů pro lidské zdraví. Další účastníci referovali o zahraničních zkušenostech a spolupráci s tamními včelaři. Zároveň varovali před nebezpečím dovozu včelstev z cizích zemí, vzhledem k možnosti zavlečení dalších včelích chorob. V diskusi byly probírány aktuální otázky cenové politiky a kvality českého medu oproti lacinému importu z Číny a Argentiny, novémetody chovu včel v tzv. nízkostávkových úlech, kočování včelsteva mnohé další problémy. K výměně praktických zkušeností posloužily i stánky se včelařskými pomůckami a náčiním, prodej oplozených i neoplozených včelích matek a hlavně základních produktů  medu a medoviny.Na 150 přítomných členů a rodinných příslušníků si pochvalovalo přátelskou atmosféru podporovanou ochutnávkami čtyř druhů kvalitní medoviny (údajně se jí vypilo 70 litrů). Les Obora posloužil jako bezplatný přednáškový a diskusní prostor bez režijních a provozních poplatků. Posloužil dobré věci a ukázal, že užitečné akce lze uspořádat nejen skromně, ale i úspěšně.Tak také hodnotil setkání předseda okresního výboru Karel Pitaš. Publikovaný snímek je jednou z dalších úspěšných forem práce nechanické organizace. Zachycuje průběh výjezdního zasedání členské základny, které se koná vždy u jednoho z včelařů. To letošní se uskutečnilo 7. srpna na Hrádku v sousedství kostela sv. Jiří u Jarosla va Tesaře .
Posláním těchto výjezdních členských schůzí je především výměna zkušeností s praktickými ukázkami chovu včelstev hostitele.

Zpracováno podle podkladů kronikáře ZO Pavla Vachka

Stránky VČELIN (VČELařská INzerce) slouží bezplatné inzerci se včelařskou tematikou.