Základní organizace ČSV Nechanice
  Raabova 110
  503 15   Nechanice
 
  IČ: 62691775
 VČELIN - VČELařská INzerc
 Facebook

Statistika úhynů včelstev podle okresů 2022 

  • Přidáno: 08.04.2023

Varroáza včel / zdroj https://www.svscr.cz/varroaza-vcel/

Varroáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jeho kolapsu či úhynu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroázy.

Pro plošné sledování výskytu varroázy je každoročně vyšetřována zimní měl od všech včelstev na všech stanovištích v ČR. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšetření do 15. 2. daného roku. Výsledky tohoto vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších územních celcích. Na základě vyhodnocení intenzity varroázy na jednotlivých stanovištích včel se provede léčebné ošetření včelstev. V souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace provedou chovatelé včel předjarní léčebné ošetření u všech včelstev na stanovišti při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. daného roku. K ošetření včel proti varroáze se použijí registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Přehled registrovaných léčivých přípravků k ošetření včel proti varroáze je uveden na stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Statistika úhynů podle okresů 2022 

 Zdroj https://www.oocsvfm.cz/aktuality/

Stránky VČELIN (VČELařská INzerce) slouží bezplatné inzerci se včelařskou tematikou.