Základní organizace ČSV Nechanice
  Raabova 110
  503 15   Nechanice
 
  IČ: 62691775
 VČELIN - VČELařská INzerc
 Facebook

Matka : článek od Prof.RNDr.Alese Macelu DrSc

  • Přidáno: 28.02.2015

Matka, včelí královna je nositelem genetické informace včelstva a je jeho skutečnou matkou. Líhne se z oplozených vajíček, tak jako včela dělnice. Buňka, z které se líhne, je největší buňkou v úle a nazývá se matečník. Je intenzivně krmena mateří kašičkou s obsahem hormonů, z nichž biopterin je patrně podstatou dlouhověkosti matek. Matka žije několik let, pro včelstvo plnohodnotná je zhruba 2 až 3 roky.


Matka se z matečníku líhne šestnáctý den po položení vajíčka do matečníku. Pomocí kusadel si matečník tzv. odvíčkuje, víčko odklopí a postupně z matečníku vyleze ven. Včely dělnice matku okamžitě začnou krmit. Během týdne včelí matka vyletí z úlu na tak zvaný snubní výlet. Míří na trubčí shromáždiště, kde se za letu spáří s osmi až deseti trubci. Týden po spáření matka začne klást vajíčka do buněk plástů. Do buněk dělničích oplozená vajíčka, do buněk trubčích vajíčka neoplozená.


Matky je možné pro jejich lepší nalezení v úle značit buď barvou nebo tzv. opalitovými značkami s číslem od 1 do 99. Matky vylíhlé v letech končících na 1 nebo 6 se značí barvou bílou, v letech 2 nebo 7 barvou žlutou, v letech 3 nebo 8 barvou červenou, v letech končících na 4 nebo 9 barvou zelenou a konečně matky vylíhlé v letech končících na 5 nebo 0 barvou modrou. Matky se značí na horní straně hrudníčku. Ke značení matek jsou rovněž vyráběny speciální fixy.


Stránky VČELIN (VČELařská INzerce) slouží bezplatné inzerci se včelařskou tematikou.