Základní organizace ČSV Nechanice
  Raabova 110
  503 15   Nechanice
 
  IČ: 62691775
 VČELIN - VČELařská INzerc
 Facebook

Vyhodnocení akce Medové slavnosti 2 ročník

  • Přidáno: 05.07.2018
Na Medových slavnostech předával ocenění hrabě Harrach
 
Druhý ročník veřejně prospěšné a neziskové akce „Medové slavnosti 2018“ pořadaný dne 30.6.2018 Základní organizací ČSV Nechanice na zámku Hrádek u Nechanic byl současně oslavou dvou výročí. Tím prvním bylo výročí 130 let od založení Včelařské spolku Nechanice, tím druhým 790 let od první písemné zmínky o existenci obce Nechanice. Není proto divu, že hlavním organizátorem akce byla Základní organizace ČSV Nechanice. 

Akce samotná, stejně jako obě uvedená výročí sehrály svoji důležitou roli také v účasti
Českého rozhlasu stanice Dvojka a hodinového vysílání přímých vstupů do celé České
republiky. Jak jistě potvrdí i organizátoři jiných podobných akcí, jejich průběh a účast lidí
vždy závisí na počasí. Na zámku Hrádek u Nechanic si pořadatelé 30. června nemohli přát
lepší počasí. Ani vedro, ani zima, slunečno s příjemnou denní teplotou a blankytně modrou
oblohou již samo o sobě vybízelo na celodenní výlet. I to byl možná jeden z důvodů účasti
2 825 návštěvníků., což bylo přibližně o tisíc více než při prvním ročníku v roce 2017.

Základní organizace ČSV Nechanice se představila
Podle informace jednatele organizace Vladimíra Doležala  v současné době eviduje 85 členů
(téměř stejný počet jako před 130 lety ) a obhospodařuje 1 180 včelstev. Současně stručně popsal
průběh letošního počasí ve vztahu k produkci medu v tomto regionu. Stejně jako v posledních
letech i letos „vypadlo“ jaro a vegetace vstoupila přímo do léta. Velké výkyvy teplot včely
špatně snášely. Za letních teplot všechny rostliny a stromy kvetly najednou a velice rychle.
Včely proto nebyly schopné využít snůšky postupně a záleželo na tom, jak byly na tuto situaci
připraveny a jak byly silné. Pro medování rostlin nebyl dobrý častý studený vítr.

Cíl akce
Spíše by se slušelo zdůraznit, že akce měla hned několik cílů. Na prvním místě nesmí chybět
její neziskový charakter a zaměření na zvýšení povědomí a zájmu veřejnosti
Královéhradeckého kraje o med se značkou Český med, včelařství a důležitou roli včel při
ochraně přírody a zemědělství. Dalšími cíli byly propagace národní kulturní památky –
státního zámku Hrádek u Nechanic, podpora nákupu medu přímo od včelaře a také
představení regionálních výrobců potravin a pomalu mizejících řemesel. Také na akci

nechyběli zvířata z našich dvorů, které představili chovatelé ČSCH Smidary a sokolníci.
Dětem se zvířata a drobné ptactvo od ČSCH Smidary velice líbili a setkali se s velkým ohlasem. 
Akce svým tématickým zaměřením, obsahem i programem byla určena pro širokou laickou veřejnost,
hlavně však pro rodiny s dětmi. Vystoupení děti z mateřských školek s tématikou včelařství
byla také výrazným oživením celodenního programu. Během celého dne mohli návštěvníci
sledovat teoretické i praktické prezentace významu včelařství podané zábavnou formou,
stejně jako ochutnat či nakoupit medovou gastronomii, regionální potraviny a řemeslné
výrobky. Akci plně podpořily Královéhradecký kraj, Český svaz včelařů, město Nechanice,
Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky, mikroregion Nechanice, Základní organizace
ČSV Nechanice, Agrodružstvo Lhota pod Libčany, Včelařská farma Doležalův med, Atelier
Petrlenka a Česká apiterapeutická společnost. Její význam byl podtržen také účastí
předsedkyně Českého svazu včelařů Mgr. Jarmily Machové.

Místo konání
Zámek Hrádek u Nechanic ve stylu tudorské gotiky vznikl jako reprezentační a letní sídlo
hraběcího rodu Harrachů. Postaven byl v letech 1839-1857. Interiéry ukazují bydlení šlechty
ve druhé polovině 19. století. K vidění jsou repre místnosti, apartmá hraběte i hraběnky,
obrazárna, pokoje pro hosty a zámecká kaple. Součástí sídla je i 18hektarový park.Zámek je
národní kulturní památkou a i s ohledem na svůj atraktivní exteriér byl kulisou několika
filmových pohádek tuzemských i zahraničních filmařů. Vzhledem k tomu, že výtěžek
neziskové akce byl použit na opravu zámku, byl i v průběhu Medových slavností příležitostí
pro řadu návštěvníků k jeho prohlídce. Tentokrát byl dojem zámku a jeho krásného parku
umocněn osobní účastí hraběte Jana Nepomuka Františka Harracha, paní hraběnky a hraběcí
družiny v dobových krojích ( herci). Hrabě Harrach s hraběnkou byli přítomni nejen zahájení
akce, ale hlavně jejího závěru, kdy na pódiu předali diplomy vítězům soutěží o nejlepší med a
nejlepší medovinu. V této souvislosti je třeba připomenout, že hrabě Harrach, který kdysi
dovezl do Čech první lyže, byl donátorem místních včelařů a od roku 1872 také čestným
předsedou Nechanického včelařského spolku.

Medová snídaně
Ti z návštěvníků kteří si pospíšili a přijeli zrána se mohli posílit hned u vchodu do zámeckého
prostoru. Medová snídaně je společným projektem Ministerstva zemědělství a Českého svazu
včelař. Existuje již od roku 2015. Na medových slavnostech až do 10,30 hod byly nejen
dětem a žákům, ale také jejich rodičům nabízeny k ochutnávce krajíce chleba pomazané
máslem a medem. Šest děvčat se muselo pořádně ohánět, aby uspokojilo poptávku. Jednalo se
nejen o praktickou ukázku zdravého jídla, ale také o přesvědčení hlavně rodičů, že u raní
snídaně nemusí být k dispozici pouze komerční přeslazené pomazánky a sušenky všeho
druhu, ale že je daleko vhodnější použít pro stejný účel kvalitní Český med. Můžeme si
položit otázku, zda tak kvalitní med školáci vůbec potřebují. Nestačí jeho aura zdraví
prospěšného produktu? U mladé generace zcela určitě ne. Školáci o medu a včelaření mnoho
nevědí. Oni jsou masírováni reklamou na přeslazené nápoje a jiné pochutiny. Pro zdraví
mladé generace je však mnohem důležitější konzumace jednoduchého cukru v podobě medu,
než bílého nebezpečí v podobě cukru. Zbývá doufat, že se servírování medové snídaně
později přesune ze školních jídelen do domácností a že se.hlavně Český med stane součástí
rodinných jídelníčků.

Vystoupení dětí
z Mateřské školy Osice a Mateřského centra Nechanice se stalo zlatým hřebem celodenního
programu. Nejen, že se jednalo o masová vystoupení velkého počtu dětí, ale co bylo hlavního,
že byla zaměřena na život včel. Zvláště vystoupení dětí z Mateřské školy Osice 
sledované mnoha videokamerami a fotoaparáty rodičů, babiček a dědečků by si zasloužilo
šíření ve formě nahrávek do dalších mateřských školek a škol. Díky pilnosti děti, ale hlavně
jejich paní učitelky Ivety Váňové bylo prezentováno pásmo, které názorně představilo celý
život včel a jejich práci a zcela určitě zanechalo v myslích dětí něco, co jim přijde vhod
v pokročilejším věku.

Soutěž o nejlepší med a medovinu
I když ve stáncích přítomných včelařů bylo možné se setkat se všemi základními včelími
produkty od panenského medu přes propolis, mateří kašičku, až po preparáty pro lékařské
využití největší zájem budil květový, medovicový nebo pastovaný med a medovina. Soutěž o
nejlepší med a medovinu probíhala formou hlasování v průběhu celého dne. Avšak pouze až
do doby, kdy existenci vystavených medů objevily včely samotářky. Ty se objevily v takovém
množství, že bylo třeba hlasování předběžně ukončit. Chuť potraviny včetně medu, považují
mnozí z nás za její nejdůležitější vlastnost. I když jsou naše chutě vyzrálé nebo dokonce
přezrálé, při hodnocení chutě dané potraviny se velice obtížně shodneme všichni stejně.
Rozdílné názory na chuť medu eliminoval počet zúčastněných degustátorů.
Ze čtrnácti anonymních vzorků byl hlasováním 169 návštěvníků zvolen tím nejlepším med od
včelaře Vladimíra Doležala. Vítěznou medovinou mikroregionu Nechanicko z pěti soutěžních
vzorků při hlasování 199 návštěvníků se stal výrobek z produkce včelaře Josefa Petra.
Jednoduše řečeno. Za nejlepší med a medovinu může každý z nás považovat ten výrobek,
který nám nejvíce chutná. Navíc od včelaře kterého známe, o kterém víme,
že ke včelám a jejich produktům přistupuje s láskou a pokorou.

Vytáčení medu
Dostatek odvahy, ale i zručnosti projevili včelaři Vladimír Doležal a Jiří Smolík, kteří se
uvolili přímo na pódiu prezentovat vytáčení medu, končící jeho ochutnávkou diváky. Patnáct
minut za účasti mladého diváka, amatéra bylo opravdu náročným časovým limitem.
Zkušeným včelařům se odvíčkování, stočení i vzorkování medu v časovém limitu za potlesku
diváků skutečně podařilo. Podobných ukázek i když v menším měřítku, stejně jako dotazů na
krystalizaci medu, délku uskladnění, a mnoha jiných se přítomným včelařům podařilo úspěšně
zvládnout. Svým dílem mnohé objasnily jasně a srozumitelně podané přednášky odborníků
Vladimíra Doležala, Moniky Jindrové, Jiřího Smolíka, Radima Kupky, Evžena Báchory.
Většina z nich poskytla rozhovory do přímého vysílání ČR – stanice Dvojka. Z pódia zazněly
v jejich podání přednášky na téma Druhy medu a výhody pastovaného medu – Panenský med
– Ovčelená voda –Včelí rodina – Trendy včelaření v Evropě. Zvláště velkou pozornost
vyvolala přednáška Moniky Jindrové o léčení včelími produkty spojená s demonstrací na
malé vlastní dceři.

Výlety s Dvojkou
Prezentací včelařství, medu, medových výrobků a všeho co souvisí s chovatelstvím včel, ale i
oslavou spolkového výročí, to bylo hodinové povídání s moderátorem Václavem Žmolíkem.
Ruku na srdce! Komu z nás se podaří takto něco prezentovat na celém území ČR, bez
inzertních poplatků v hodinovém pořadu! Kromě výše uvedených jmen poskytla rozhovor
také Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně ČSV.
Jak bylo uvedeno v úvodu článku cílem akce Medové slavnosti bylo kromě zviditelnění
včelařství jako oboru včetně jeho produktů a jejich použití také osvěta laické veřejnosti
v oblasti včelařství včetně pravého Českého medu. Prodej medů , medoviny, medového piva,
medové zmrzliny a dalších výrobků byl nadstavbovou záležitostí. Akci doprovázela naučná
dětská včelařská stezka, živá včelnice,výstava včelařské literatury a historických včelích úlů.
Dětské včelařské stezky se zúčastnilo 350 dětí. S velkým zájmem ze strany dětí se setkala
také krásná expozice s hádankami od PEFC na téma ochrana lesa a přírody. Obsah Medových
slavností i jejich záměr byl důstojnou oslavou 130 výročí založení včelařského spolku
v Nechanicích a zcela jistě přispěl k výchově mladé generace v tomto směru. Všem kteří se na
přípravě této akce podíleli a nebo ji podpořili patří velké poděkování.

Fotografie z akce naleznete v sekci Galerie 
Video z akce naleznte zde 
https://www.youtube.com/watch?v=viqVy3t0vew


Ing. Michal Vokřál, CSc.
Stránky VČELIN (VČELařská INzerce) slouží bezplatné inzerci se včelařskou tematikou.