Základní organizace ČSV Nechanice
  Raabova 110
  503 15   Nechanice
 
  IČ: 62691775
 VČELIN - VČELařská INzerc
 Facebook

Drátování rámků : článek od Prof.RNDr.Alese Macelu DrSc

  • Přidáno: 28.02.2015

Rámky pro včelí dílo, zvláště u rámků větších rozměrů, je nutné drátkovat. Důvodem pro drátkování je jednak snadná fixace mezistěn do rámků a jednak zabránění borcení včelího díla, pokud je plné plodu, pylu či medu. Ve staré včelařské literatuře se psalo, že drátkovat je možné všemi směry, jen ne vodorovně. Důvod je opět zřejmý, vodorovné drátkování nezabrání borcení včelího díla směrem od horní loučky.


V našich podmínkách, myšleno tím v podmínkách včelařského spolku nechanického se lze setkat s několika způsoby drátkování. První, klasický způsob, byl preferován přítelem včelařem, který byl dlouhá léta předsedou nechanického spolku (1). Jedná se o klasické, svislé drátkování, které však při mladém díle a hojné medové snůšce nezabrání borcení díla. Druhý způsob drátkování je používán jiným včelařem, který má rámky s úzkou, ale silnou spodní loučkou (2). Tento způsob je lepší než svislé drátkování, jeho nevýhoda je však v tom, že část horní strany, která je včelami využívána nejvíce, má nejméně drátků. Třetí způsob, označený jako profesor, používám já (3). Pro takovéto drátkování je několik důvodů. Předně horní část rámků je „prodrátována“ nejvíce, nejvíce drátku je rovněž v ploše díla a ne vně rámku, jako je to u druhé varianty drátkování, a konečně takovéto uspořádání vyžaduje nejméně drátku.


Včelám je v podstatě jedno, jaký způsob drátkování se zvolí. Důležité je, aby byl drátek zataven do mezistěny a byl celý obalen voskem. Včely totiž holý kov nemají moc rády. Pro včelaře je důležité, aby mu způsob drátkování vyhovoval a umožňoval, pokud možno, co nejjednodušší montáž mezistěny do rámku.


Poslední věc, kterou je třeba zmínit při popisu drátkování rámků, je postup práce. Podle zvoleného způsobu drátkování se nejprve vyvrtají do horních a dolních louček rámku v místech průchodu drátku loučkou díry o průměru cca 2 mm. Poblíže krajních dírek v horním rámku se z boku horní loučky ne zcela zatlučou dva krátké hřebíčky, nechají se vyčnívat asi 2 mm nad povrch loučky. Na jeden se připevní začátek odměřeného drátku, pak se drátek protáhne dle předlohy všemi dírkami a upevní se na hřebíček na druhém konci loučky. Předem je však nutné drátek mírně vypnout. Takto je pak rámek připraven na zatavení mezistěny.

Stránky VČELIN (VČELařská INzerce) slouží bezplatné inzerci se včelařskou tematikou.